Ingen Valborgskase I år

Ingen Valborgskase på varvet i år på grund av Coronasituationen. Hoppas ni kan sprida budskapet ”ris undanbedes på varvet”