Styrelse

Föreningens styrelse

Gunnar Olsson, ordförande/kassör

Sara Pålbrant, sekreterare

Susanne Wikström

Anki Espling

Göran Edgren

Birgitta Sandén Kårström, ersättare

För Utviksvägens utveckling