Styrelse

Föreningens styrelse

Gunnar Olsson, ordförande

Heinz Wessely, vise ordförande

Björn Eriksson, sekreterare

Kajsa Norgren, kassör

Sara Pålbrant, ledamot

Anneli Nilsson, ersättare