Föreningslokalen i Klapparvik

Föreningslokal att hyra

Bokningskalendern

Föreningslokalen

Samlingslokal och kök:

Fr.o.m 1/1 2024

Högst 5 timmar alt./dygn
Företag och organisationer 500 kr/800 kr

Ideella föreningar 400 kr/600 kr

Privatpersoner, medlem 200 kr/300 kr Privatpersoner, ej medlem 300 kr/400 kr

Styrelserum: högst 5 timmar 200 kr

Bord: 1 bord + 6 stolar, 50kr/dygn

Högsta antal personer vid möte 70 st, och vid servering 50.

Kontakta Gunnar Olsson, 070-620 41 78, Mail: info@utviksvagen.se

Här kan du se om lokalerna är lediga: Bokningskalendern

För Utviksvägens utveckling