Varvet/båtslip

Föreningens medlemmar erbjuds att använda båtslipen på Varvet för sjösättning. Vid sjösättning kan man lägga tjugo kronor i bössan. Det går även att lösa årskort för 100 kronor. Vid intresse kontaktas Lennart Larsson tel. 284135, Göran Edgren tel. 147 33 eller Heinz Wessely tel. 281490

Det går också att använda SWICH-betalning: 1232639987

För Utviksvägens utveckling