Släpvagn och bord & stolar

  1. Släpvagn med tipp

P1040571 (2)

Finns att hyra för föreningsmedlemmar

50 kr/6 timmar eller 100 kr/dygn

Obromsad, tillåten last 500 kg

Ring Solvej Martinsson eller Kenneth Fernlund

tel: 070-6206702, 070-328 24 98

Vagnen finns hos Solvej och Kennet i Klapparvik

——————————————————

Stolar och bord

1 bord med 6 stolar, medlemmar 50 kr/dygn, icke medlemmar 100 kr/dygn

Nya möbler inköpta 2017

Kontakta Gunnar Olsson, 070-620 41 78

info@utviksvagen.se

För Utviksvägens utveckling