Projekt

Fiber

Nu har fiber/bredbandspojektet startat. Allt beräknas klart nov/dec.

Fiber på väg efter Utviksvägen. Jimmy Eriksson, projektledare, Bollnäs Lastbilscentral berättar att man gräver med start i Forsbacka ut mot Källvik. Ett annat lag gräver i förväg ut till fastigheter efter vägen. Nu är man i Forsbacka/Fridsbacka, Mariehill och Rösten står på tur.

Gunnar Olssons foto.

————————————————————–

Bredbandsprojekt Utviksvägen

Information om fiber efter Utviksvägen förlängd tid  (PDF fil för utskrift)

Under den här länken kan du se vilka som har tecknat sig för bredband. Vi vill ha bredband.

Information om hur det ser ut efter Utviksvägens hela sträckning finns under den här länken: Utviksvägen_beställningar 151230  (2015-12-31)

Här hittar du Beställningssedel – Fiber till hemmet. Den kan skickas eller lämnas in till Söderhamn Nära eller lägga den i föreningens brevlåda mittemot föreningslokalen, låda 623.

Byombuden har också blanketter eller så går det att hämta blanketter hos Söderhamn Nära.

31 december är sista dag för att teckna sig för anslutning till fiber (förlängd tid). För att projektet ska på Nationellt- och EUstöd så behövs att 85% av fast boende tecknar sig för bredband. Kontaktpersoner för projektet är:

Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com

Norrfjärdsprojektet

Avlopp och fiber kommer under det närmaste året att vara ett stort projekt inom området. Information finns på Söderhamn Nära och projektets egna hemsida.

För Utviksvägens utveckling