Ångbåtsbryggan i Klapparvik klar

Nu är ångbåtsbryggan i Klapparvik färdigställd och överlämnad till kommunen.
Tillsammans har Tommy Ahlgren, Håkan Larsson, Folke Andersson och Stefan Augustsson renoverat bryggan. Vi i föreningen vill rikta ett stort tack till byggänget och alla som hjälpt till med material och pengar. Hoppas kommunen kan rygg på detta och rusta fler ångbåtsbryggor efter fjärden.

Valborg på Varvet

Inför sista april/Valborg. Troligtvis ställs firandet på Varvet in i år på grund av Coronasituationen. Vi är därför tacksamma om ingen kase skapas på varvet.

Trots Coronan så hoppas styrelsen att vägstädningen efter Utviksvägen kan genomföras även detta år.

Corona

Upprop/vädjan!

Nu i Coronatider kan det finnas äldre boende efter Utviksvägen som behöver hjälp. Kan du hjälpa till med handling av matvaror eller andra tjänster?
Inte alla har facebook, men där
går det att anmäla sig till gruppen ”Hallå! Kan vi hjälpa dig med något?” både för dig som behöver hjälp och du som kan hjälpa till.
Hälsningar
Gunnar