Utviksvägens intresseförening

Utviksföreningens Intresseförening är en ideell förening för att tillvarata och utveckla samhällen och byar utmed Utviksvägens sträckning.

Föreningen har bland annat till syfte att sprida information om Utviksvägens geografiska läge för permanent- och fritidsboende för att därigenom säkra olika typer av servicetjänster.

Föreningen startades 1970. Föreningens första ordförande var Janne Lindberg.

Vill du bli medlem så kan du sätta in 250 kr på Bg: 5190-8408. Ange namn, adress och gärna mailadress.

Det går också att använda SWICH-betalning till föreningen på följande nummer: 1232639987

Som medlem erbjuds du:

– Tidningen Utvikar´n, 4 nummer/år

– Delta i olika kurser, ex gymnastik

– Hyra föreningens släpvagn till förmånligt pris

– Hyra föreningslokalen

– Medverka till en levande landsbygd

Kontaktperson för medlemsfrågor är Gunnar Olsson, 070-6204178,  mail: gunnar.olsson616@gmail.com

VERKSAMHETSPLAN 2023

För Utviksvägens utveckling