Ängsblommor v/s lupiner

Hellre prästkragar, blåklockor, smörblommor och hundkex i dikena (som i Fridsbacka) än lupiner! Passa på att ta bort lupinerna innan de fröar av sig! De förökar sig likt skarvarna, några stycken blir fler om man inte begränsar i tid!

Låt oss hjälpas åt att få en lupinfri väg!

Ångbåtsbryggan i Klapparvik klar

Nu är ångbåtsbryggan i Klapparvik färdigställd och överlämnad till kommunen.
Tillsammans har Tommy Ahlgren, Håkan Larsson, Folke Andersson och Stefan Augustsson renoverat bryggan. Vi i föreningen vill rikta ett stort tack till byggänget och alla som hjälpt till med material och pengar. Hoppas kommunen kan rygg på detta och rusta fler ångbåtsbryggor efter fjärden.

För Utviksvägens utveckling