Skrifter

Mariehill 1535-1933

Mariehillframsida

Sigvard Björcks bok om Mariehill 1535-1933 är under tryckning. Projektet startade som en studiecirkel 1993 och dokumentationen har efter bearbetning och layoutsättning av Sigvard Björck och Sture Claesson resulterat i en bok. Försäljningen av boken startar 27 mars. Föreningen vill rikta ett tack till alla inblandade och till företag/organisationer som varit med att finansiera projektet.

Boken är tyvärr slutsåld

—————————————————————-

Utviksvägen i ord och bild

Samtidigt med utgivningen av Mariehillsboken vill vi erbjuda boken ”Utviksvägen i ord och bild” till ett reducerat pris. 185 kr (+ 60 kr porto vid eventuell posthantering) (Ordinarie pris är 270 kr)

P1040584 (2)

TBV:s forskningsprojekt med 20-talet deltagare och Sven Nordlund och Jan Lindberg som samordnare. Huvuddelen av projektet genomfördes under perioden 1984-89.  Studien omfattar området från Vågbro till Utvik. Området sträcker sig från Söderhamnsfjärden till Norrfjärd och det omfattar även skärgården däromkring. Sammanställning, kommentarer och redigering är gjord av Roland Mårtensgård. Bildmaterialet, med Sture Claesson som samordnare, kan till stor del betecknas som unikt.

Boken försöker spegla förhållanden förr och nu där fakta och poänger blandas på ett lättillgängligt sätt.

Tryck: Nyströms Tryckeri, Bollnäs 1990

Layout: Mac Aron Data, Söderhamn

Boken kan beställas genom mail till: gunnar.olsson616@gmail.com eller tel: 070-6204178

Pris: 185 kr + (60 kr i porto vid skickning). Det går bra att sätta in pengarna på Bg: 5190-8408. Glöm inte att ange boktitel och adress

—————————————–

 Vid beställning av båda böckerna gäller följande:

Pris: 335 kr + (100 kr i porto vid skickning). Det går bra att sätta in pengarna på Bg: 5190-8408. Glöm inte att ange boktitlar och adress.

——————————————

UTVIKAR’N

skanna0009

Om du klickar på bilden så kan du bläddra i tidningen.

Föreningens medlemsblad utkommer med fyra nummer per år (febr, maj, sept, dec). Ansvarig utgivare är Gunnar Olsson (adressuppgifter finns under fliken kontakt)

För Utviksvägens utveckling