Ängsblommor v/s lupiner

Hellre prästkragar, blåklockor, smörblommor och hundkex i dikena (som i Fridsbacka) än lupiner! Passa på att ta bort lupinerna innan de fröar av sig! De förökar sig likt skarvarna, några stycken blir fler om man inte begränsar i tid!

Låt oss hjälpas åt att få en lupinfri väg!