Årsmöte 28 mars kl 19.00

Föreningslokalen i Klapparvik

Sedvanliga årsmötespunkter

Fika.

Välkomna!