Lär dig mer om trädbeskärning och odling.

Thilip Larsson

Föreningen har glädjen att erbjuda en föreläsning av Philip Larsson om vikten av träd i trädgårdar och hur de bäst tas om hand och beskärs.Philip Larsson är trädgårdsmästare som efter studier på Wij trädgårdar flyttade till Svartvik tillsammans med sambon Sara, även hon trädgårdsmästare.

Tid: Onsdag 16 mars kl. 18.30Lokal: Föreningslokalen

Välkomna!

PS! Vi planerar även för en plantbytardag lördagen14 maj kl. 10.00 – 12.00 i Föreningslokalen. Mer i information hittar du i Utvikarn.