Ångbåtsbryggan i Klapparvik klar

Nu är ångbåtsbryggan i Klapparvik färdigställd och överlämnad till kommunen.
Tillsammans har Tommy Ahlgren, Håkan Larsson, Folke Andersson och Stefan Augustsson renoverat bryggan. Vi i föreningen vill rikta ett stort tack till byggänget och alla som hjälpt till med material och pengar. Hoppas kommunen kan rygg på detta och rusta fler ångbåtsbryggor efter fjärden.