Årsmöte 26 mars kl. 19.00

Föreningslokalen i Klapparvik
Sedvanliga årsmötespunkter
Info. Översiktsplan för Söderhamn

Föreningen bjuder på fika.
Välkomna!