Information och dialog om kommunens översiktsplan (ÖP). 

Dialogkväll om ÖP
Planen är ute på samråd och synpunkter ska lämnas senast 14 mars.

Föreningen bjuder in till dialogmöte inför remissyttrande.

Tid: Måndag 12 februari kl. 18.00
Lokal: Föreningslokalen, Klapparvik

Välkomna!