Ängsblommor v/s lupiner

Hellre prästkragar, blåklockor, smörblommor och hundkex i dikena (som i Fridsbacka) än lupiner! Passa på att ta bort lupinerna innan de fröar av sig! De förökar sig likt skarvarna, några stycken blir fler om man inte begränsar i tid!

Låt oss hjälpas åt att få en lupinfri väg!

Ångbåtsbryggan i Klapparvik klar

Nu är ångbåtsbryggan i Klapparvik färdigställd och överlämnad till kommunen.
Tillsammans har Tommy Ahlgren, Håkan Larsson, Folke Andersson och Stefan Augustsson renoverat bryggan. Vi i föreningen vill rikta ett stort tack till byggänget och alla som hjälpt till med material och pengar. Hoppas kommunen kan rygg på detta och rusta fler ångbåtsbryggor efter fjärden.