Styrelse

Föreningens styrelse

Gunnar Olsson, ordförande

Heinz Wessely, kassör, vise ordförande

Sara Pålbrant, sekreterare

Susanne Wikström

Anki Espling

Birgitta Sandén Kårström, ersättare