Föreningslokalen i Klapparvik

Föreningslokal att hyra

Bokningskalendern

Föreningslokalen

Samlingslokal och kök:

Högst 5 timmar 200 kr, 1 dygn 400 kr

Styrelserum eller kök:

Högst 5 timmar 100 kr

Juridisk person (föreningar, organisationer, företag) 50% högre belopp.

Lägsta ålder för att hyra lokalen är 20 år och att man är medlem.

Högsta antal personer vid möte 70 st, och vid servering 50.

(depositionsavgift 400 kr som återfås efter kontroll av städning)

Kontakta Gunnar Olsson, 070-620 41 78, Mail: info@utviksvagen.se

Här kan du se om lokalerna är lediga: Bokningskalendern

För Utviksvägens utveckling