Kontakt

Medlemsärenden

Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com

Utvikar’n 

Eva Wastenson, 070-8867706, ewastenson@yahoo.com, eller Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com

Webb och Facebook

Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com

Hyra föreningslokalen

Kontakta Carina eller Göran Edgren för bokning: Göran 070-2855210, goran.edgren1945@outlook.com, Carina 070-3675828, carina.edgren@outlook.com

Släpvagn

Kontakta Solvej Martinsson eller Kenneth Fernlund

tel: 0270-284124, 0706206702

Fiberprojektet 

Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com