Årsmöte 29 mars kl. 19.00 Digitalt

Årets årsmöte sker digitalt genom Zoom. Man kopplar upp sig med dator, platta eller telefon.

Dagordningen består av de vanliga punkterna för ett årsmöte.

Anmälan senast 20 mars till Gunnar Olsson, gunnar.olsson616@gmail.com

eller tel: 070 620 41 78

Anmälan behövs för att vi ska kunna skicka ut en uppkopplingslänk.

Välkomna att delta!

Styrelsen