God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen vill tillönska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År!

(Fiberprojektet har nu 183 avtal klara och det innebär en anslutningsgrad på 86,6%. Förhoppningsvis blir det ännu fler avtal innan tiden löper ut den 31 dec.)

Bredbandsrapport 15 december

Nu har vi äntligen nått 85%,
181 avtal från fastboende och 16 från fritidsboende
Dessutom har 17 avtal skickats in från Tjärnvik-Varberg området som egentligen inte har varit projektets målgrupp  men om Nära bedömer det som möjligt så ansluts även de till vårt projektet.
 
Sprid gärna att det är möjligt att skicka in avtal om fiber fram till årsskiftet. Vår ansökan blir mer konkurrenskraftig mot andra projekt ju fler vi blir.
 
De som i ett senare skede vill ansluta sig till fibern kommer troligen att få betala betydligt mer än de 7500 kr som vi nu har möjlighet att teckna oss för.
 
Troligtvis blir anslutningskostnaden  för dem som vill ansluta sig senare, ca. 11000 kr- 13000 kr.
Mer om projektet finns under projektmappen.
 

Lägesrapport fiber 2 december

När vi nu har nått vårt utsatta deadline (30 nov.)  så är det 170 avtal från permanentboende och 16 avtal från  fritidsboende som har tecknat sig för fiber. Det motsvarar 80,4%.  Vi måste upp till 85% om projektet ska kunna realiseras.  Det fattas alltså 5 % , ca 10 avtal för att vi ska vara i mål.  Några har anmält sig via webben och de finns inte med i statistiken. Eftersom avtalen måste vara undertecknade så har Nära skickat ut avtal för underskrift och de väntas in inom de närmaste dagarna.

För att möjliggöra för fler att teckna avtal så förlängs teckningstiden t.o.m. 31 december. Nödvändigt att fler tecknar avtal för att projektet ska kunna igångsättas.

Information om detta har idag  gått ut med Utvikar’n och det innebär att ca 100 personer som bor på annan ort men har sin fritidsfastighet efter vägen också får erbjudandet.

Mer information om förutsättningarna för fiberprojektet finns på nedanstående länk.

Information om fiber efter Utviksvägen

Det går att följa vilka som har tecknat sig för fiber och hur det ser ut efter hela Utviksvägens sträckning i projektmappen