Lägesrapport fiber 27 november

27 november är det 159 avtal från permanentboende och  16 avtal från  fritidsboende som har tecknat sig för fiber. Det motsvarar 75,6%.  Vi bör upp till 85% om projektet ska kunna realiseras.  Det fattas 10 % , ca 20 avtal. Det är en klar förbättring kring Forsbacka (från 44,4% till 61,3%) och i viss mån kring  Nyhem (från 35% till 40%).

Mer information om förutsättningarna för fiberprojektet finns på nedanstående länk.

Information om fiber efter Utviksvägen

Det går att följa vilka som har tecknat sig för fiber och hur det ser ut efter hela Utviksvägens sträckning i projektmappen

Lägesrapport fiberprojektet 20 november

För närvarande, 20 nov. är det 146 avtal från permanentboende och 14 fritidsboende som har tecknat sig för fiber. Det motsvarar 69,4% och vi bör upp till 85% om projektet ska kunna realiseras.  Det fattas ca 33 avtal. Det är fortfarande relativt få beställningar i Forsbacka (44,4%) och Nyhem (35%). Nu på måndag den 23 nov. kör vi en extra informationsträff i Forsbacka (Forsbacka skola) kl. 19.30 för att säkerställa att alla har fått del av fibererbjudandet. Inbjudan till mötet har lagts i alla brevlådor från Buberg till Forsbacka.

Information om fiber efter Utviksvägen

Det går att följa vilka som har tecknat sig för fiber och hur det ser ut efter hela Utviksvägens sträckning i projektmappen

Utviksvägens Intresseförening 45 år

Idag,18 november fyller Utviksvägens Intresseförening 45 år !!

Föreningen bildades den 18 november 1970 – i stora skolhuset vid f.d. Djupviks skola – av ett tjugotal inbjudna från hela Utviksvägen.

Jan Lindberg som var med när föreningen startades och var föreningens första ordförande berättar.

”Redan vid punkt två på dagordningen blev det strömavbrott så mötet fick fortsätta i skenet av stearinljus och ficklampor.
Det började ganska mörkt men har enligt min mening efterhand blivit ett begrepp för hela Utviksvägens utveckling!”

Fibermöte i Forsbacka

Informationsmöte om fiber/bredbandsprojektet efter Utviksvägen.

Tid och plats: 23 nov. Kl 19.30 Forsbacka skola

Medverkar vid mötet: Björn Eriksson och Gunnar Olsson. Kontakttel. 070-6204178
Mötet genomförs i samverkan med Forsbacka sportklubb.

Välkomna!

För närvarande (151113) är det 138 avtal från permanentboende och 12 fritidsboende som har tecknat sig för fiber. Det motsvarar 65,4% och vi bör upp till 85% om projektet ska kunna realiseras.  Det fattas ca 41 avtal.