Lägesrapport över fiberprojektet

För närvarande är det 125 avtal från permanentboende och 12 fritidsboende som har tecknat sig för fiber. Det motsvarar 59,4% och vi bör upp till 85% om projektet ska kunna realiseras.  Det fattas ca 55 avtal. Det finns få beställningar i Forsbacka och eftersom det är den enskilt största byn med 104 mantalskrivna så hänger hela projektet på hur teckningsgraden blir där.

Information om fiber efter Utviksvägen

Det går att följa vilka som har tecknat sig för fiber och hur det ser ut efter hela Utviksvägens sträckning i projektmappen

Här hittar du Beställningssedel – Fiber till hemmet. Den kan skickas eller lämnas in till Söderhamn Nära eller lägga den i föreningens brevlåda mittemot föreningslokalen, låda 623.

30 november är sista dag för att teckna sig för anslutning till fiber.

Kontaktpersoner för projektet är:

Björn Eriksson, 070-9507539, bjorn.erksson@soderhamn.com

Gunnar Olsson, 070-6204178, gunnar.olsson616@gmail.com

————————————————————