Turlista linje 62

Linje 62 Söderhamn-Utvik blir anropsstyrd från 10 december

X-trafik informerar om förändringarna för linje 62
När de nya tidtabellerna börjar gälla 10 december 2017 blir det förändringar i turutbudet för linje 62.

  • Endast 4 skolturer i vardera riktningen körs med vanlig buss under vardagar.
  • Alla övriga turer Utvik-Söderhamn kommer att köras som anropsstyrd trafik, med taxi.

Vad betyder anropsstyrd trafik?

Vissa turer i tidtabellen har en anmärkning F. Dessa turer körs inte med vanlig buss utan för att kunna resa måste du ringa Beställningscentralen på 0771-49 39 79 och boka din resa senast 2 timmar före avresa. En taxi kör sedan turen istället för en fullt stor buss.

Varför görs denna ändring?

Det är väldigt få som reser med linje 62 och istället för att dra in alla turer helt kommer vi på prov att köra vissa turer med taxi istället för med stora bussar. Vi kommer därmed endast att köra när det finns kunder med ett behov av att resa, vilket är bättre för miljön samtidigt som det blir billigare.

Hur beställer jag en resa?
  • Du ringer Beställningscentralen på 0771-49 39 79 och bokar din resa senast 2 timmar före avresa. En taxi kör sedan turen istället för en fullt stor buss.
  • När du ringer och bokar din resa får du ange ditt namn och gärna mobilnummer.
  • Taxin hämtar och lämnar dig vid de vanliga hållplatserna som finns efter linjen, du talar om vilka hållplatser du önskar resa från och till.
  • Om du har med dig barnvagn, rollator, bagage, djur etc. måste du säga till om det vid beställningstillfället, detsamma gäller också om särskild bilbarnstol behövs.
Vad kostar det att resa?
  • Priset är detsamma som när du reser med vanlig buss.
  • Väljer du att köpa biljetten i förväg i X-trafiks mobilapp betalar du ett billigare pris (förköpspris) och du säger till att du köper mobilbiljett vid bokningstillfället.
  • Du kan även betala direkt till föraren med kontanter eller kontokort, men får då betala ett dyrare pris (ombordpris).
  • Det går också bra att använda X-trafiks periodbiljetter (ej Reskassa) och då måste du säga till om det vid bokningstillfället.

Här kan du se tidtabellen för linje 62
Prislista

Förändringar av bussturer

Vid halvårsmötetet framkom att X-trafik har för avsikt att förändra kollektivtrafiken efter Utviksvägen. Mötet beslutade att en skrivelse skulle lämnas in för påtala behovet av denna samhällsservice.

Brevet som skickades hade följande lydelse:

Synpunkter på kollektivtrafiken efter Utviksvägen, Söderhamn

Vid Utviksvägens Intresseförenings halvårsmöte framkom information om indragningar av turtätheten av bussar efter Utviksvägen. Buss 62 som trafikerar Utviksvägen har en viktig funktion för bygden och för boende- och fritidsboende i området. Vi förstår att viss revision av busstätheten sker utifrån antalet passagerare som nyttjar bussen. Det är dock mötets mening att det är viktigt att säkerställa kollektivtrafiken efter vägen för icke bilburna medborgare. I vilken form denna upprätthålls har vi inga synpunkter på, men den föreslagna neddragningen är oacceptabel i den omfattning vi känner till.

Gunnar Olsson, ordförande, Utviksvägens Intresseförening

X-trafik lämnar följande svar:

Hej Gunnar

Jag tackar för era synpunkter angående förändringen av kollektivtrafiken på busslinje 62! Jag förstår er oro gällande detta, men för tillfället finns ingen anledning till detta.

Som ni nämner i ert yttrande så är resandet på de flesta turerna på linje 62 mycket lågt, och av den anledningen gör vi den här förändringen. Det är dock ingen dramatisk förändring. Samtliga turer kommer att gå, med den skillnaden att ett antal turer kommer att vara anropsstyrda, d.v.s att man ringer till vår beställningscentral senast två timmar innan turen avgår från hållplatsen, och då blir man hämtad vid hållplatsen av en taxi i stället för en buss. Telefonnummer 0771-493979.

På det här sättet kommer vi att köra endast när det finns kunder med ett behov av att resa, vilket är bättre för miljön. Vi gör den här förändringen på prov under ett år och kommer att utvärdera hur utfallet har blivit.

Med vänlig hälsning

Rickard Sjöqvist, trafikutvecklare