Vårdbergsleden

Ulf Olsson, Ulf Andersson och Göran Edgren diskuterar möjliga förbättringar av Vårdbergsleden.

Aktuellt med upprustning av Vårdbergsleden. Genom ett integrationsprojekt inom kommunen (Resurscentrum) möjliggörs förbättringar av leden. Ny märkning, röjning och stänger där det är våtmark.

Vissa justeringar av dragningen är också aktuell. Bl.a. kommer leden att dras förbi Röstentjärn. Leden kommer också att knytas samman med ny dragning till Vågbro och förlängning förbi Vårdberget ut mot Skatön.

Arbetet påbörjas under april/ma.j

Finns synpunkter på leden kontakta Gunnar Olsson, gunnar.olsson616@gmail.com eller tel: 070-6204178