Jubileum

Vid årsskiftet är det 40 år sedan vattnet kopplades på i den nyanlagda vattenledningen efter Utviksvägen.

Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt mellan BG Erikssons Åkeri och Utviksvägens Intresseförening för en kostnad av 1.2 miljoner kronor, med ett kommunalt bidrag på 400.000 kronor.

Det imponerande antal personer som deltog i projektet  ca. 100 personer offrade sin fritid för ideellt arbete för att vattenledningen skulle bli verklighet..

Den kommunala vattenledningen kopplades på under stor förtjusning den 1 januari 1977 efter en mycket torr sommar 1976

tidningsklipp-vatten-2