Halvårsmöte

Måndag 24 oktober kl. 19.00,

Lokal: Föreningslokalen, Klapparvik
Information om Utvika’n, fiber, grannsamverkan och trafiksäkerhet.
Föreningen bjuder på fika.
Välkomna!