Utvikarn nr 3

Nummer tre av Utvikar´n utkommer i början av september. Om det finns förslag på bilder, artiklar eller annat som önskas införas så är deadline den 25 augusti.

Material kan skickas till ”info@utviksvagen.se”.

Välkomna med bidrag!