Ny översiktsplan

Nu finns chansen att lämna synpunkter på kommunens översiktsplan.

Tyck om skärgården

Ortsdialog om skärgården 17 maj

Vad är unikt i Söderhamns skärgård? Hur kan skärgården utvecklas för framtiden? Vilka platser i skärgården är viktiga för dig?

Kommunen startar arbetet med Söderhamns nya översiktsplan med att lyssna på dig som bor i kommunen och är intresserad av skärgårdens framtid.

Kom och berätta!

CFL – Centrum för flexibelt lärande (Delta) den 17 maj kl 18.30 – 21.00

Kommunen behöver din föranmälan senast den 13 maj på sin hemsida.

Översiktsdialog

Översiktsplan. Pdf- fil