Fiber/bredband efter Utviksvägen

Fiber 1

Idag finns fiber från Segelvik till Säter. Näras ambition är att det ska finnas tillgång till fiber/bredband efter hela Utviksvägen.

Söderhamn NÄRA förbereder en ansökan om bredbandsstöd för fiber från Säter till i första hand Fridsbacka. Ansökan kan komma att utvidgas hela vägen fram till Skärsåvägen.

För att  bredbandsprojektet ska genomföras krävs ett stort engagemang bland våra medlemmar och boende längs vägen. Bidragen från EU och staten bygger på att minst 85% av de fastboende anmäler sig till fiberanslutning för att projektet ska få stöd och påbörjas.

Det är enbart fast boende som räknas i de 85 procenten, men om många fritidshus ansluter sig så förbättras totalekonomin i projektet.

I nuläget är anslutningsavgiften 7 500 kr, inkl. moms för att få en fiber fram till tomtgräns, grävning inne på tomt ingår inte i anslutningsavgiften.

Vad ska vi ha fibern till?

Telefon

– Det gamla telenätet underhålls inte längre

– Fibern läggs under mark och är därför driftsäker

– Vid åsknedslag leder inte fibern ström, ingen risk för skador

– Väsentligt billigare telefontjänster (IP-telefoni)

Internet

– Högre hastighet både till och från fastigheten

– Hastigheten är ej beroende av avståndet till telestation och är oberoende av hur många användare som använder nätet.

TV

– På sikt kommer de traditionella (antenn och parabol) TV-sändarna att släckas ner.

– Störningsfri mottagning i alla väder

– Klarar alla HDTV format

– Tillgång till störningsfria PLAY-tjänster (Netflix, HBO m.fl.)

– Flera nya TV-tjänster kommer enbart att kunna ses via bredband

Med en fiberanslutning får vi alltså förutom ett snabbt internet möjlighet till kabel-TV, IP-TV och IP-telefoni, som relativt snabbt betalar tillbaka kostnaden för anslutningsavgiften. Utöver detta tillkommer den värdehöjande effekten av fastigheten vid en eventuell försäljning
IP-telefoni för en normal användare är mellan 150-250 billigare per månad är vanlig fast telefoni och du kan använda din vanliga telefon med ditt gamla telefonnummer.

Styrelsen planerar bredbandsinformation i Föreningslokalen enligt följande:

21 september kl. 19.00, byarnas kontaktombud

19 oktober kl. 19.00, Halvårsmöte,  information till medlemmar och intresserade.

Styrelsen